بررسی رابطه بین تغییر ساختار جمعیتی و قیمت مسکن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 785

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_287

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تقاضا برای مسکن هم به عنوان یک کالای مصرفی و هم به عنوان یک کالای سرمایه ای وجود دارد و از آن جایی که مسکن کالایی ناهمگن است، قیمت آن و در واقع تمایل به پرداخت افراد برای مسکن، تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی، محیطی و دسترسی است که هر کدام از این ویژگی ها مطلوبیت خاصی برای متقاضیان ایجاد می کنند. همچنین تقاضا برای مسکن و به تبع آن قیمت مسکن، تحت تاثیر روندها و مشخصه های جمعیتی قرار دارد. مشخصه هایی چون ساختار سنی و جنسی جمعیت، گروه های تولدی، ازدواج، وضعیت زناشویی و ... . با استفاده از هدانیک قیمت، قیمت های نهایی برای ویژگی های مسکن برآورد می شود و در گام بعد، مشخصه های خانوار با قیمت های نهایی مرتبط می گردد و در نهایت میزان تاثیر هر یک از ویژگی های فیزیکی، محیطی و دسترسی و به ویژه عوامل جمعیتی برتمایل به پرداخت افراد برای مسکن مشخص می گردد.

نویسندگان

کیمیا اسدزاده

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

نرگس مرادخانی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران