تخمین پارامترهای نفوذ با استفاده از مدل Sipar_ID

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_150

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تخمین پارامترهای نفوذ یکی از مهمترین و مشکل ترین مسیله در ارزیابی و طراحی آبیاری جویچهای میباشد. در این تحقیق برای تعیین ضرایب نفوذ کاستیاکف-لوییس از روش دونقطهای و مدل Sipar_ID استفاده شده است. برای این منظور آزمایشاتی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهیدباهنر کرمان انجام گرفت. پس از آماده سازی زمین و ایجاد جویچه های مورد نظر، بافت خاک و مشخصات هندسی جویچه ها برداشت شد. سپس با استفاده از شدت جریان ورودی محتلف میزان پیشروی آب در طول جویچه اندازه گیری گردید. عمق آب ابتدای جویچه نیز برداشت شد. نتایج نشان داد که روش دونقطه ای در تخمین ضرایب نفوذ بهتر عمل کرده است. مزیت استفاده از مدل Sipar_ID تحت ویندوزبودن برنامه و سادگی استفاده از آن میباشد. مزیت دیگر این مدل محاسبه ضریب زبری در آبیاری جویچه ای میباشد. نتایج همچنین نشان داد که زمانی شدت جریان ورودی به صورت افزایشی- کاهشی باشد، هر دو روش از دقت بالاتری در تخمین ضرایب نفوذ برخوردارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساره سیاری

دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مجید رحیم پور

عضو هییت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی آب، کرمان، ایران

محمد ذونعمت کرمانی

عضو هییت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی آب، کرمان، ایران