مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش ایزوژیومتریک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 783

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_139

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر، به دلیل کاهش بارندگی مدیریت منابع آب به یکی از موضوعات مهم برای جلوگیری از هدررفت آب تبدیل شده است. به منظور مدیریت و پیش بینی های لازم، نیاز به مدلسازی جریان آب زیرزمینی توسط حل معادلات حاکم بر جریان است. روشهای عددی زیادی مانند روش تفاضل محدود، روش اجزای محدود، روش بدون المان و ... برای حل این معادلات پیشنهاد شده ا ست. به منظور حل مشکلات نا شی از شبکه بندی در تحلیل، اخیرا از روش جدیدتری به نام روش تحلیل ایزوژیومتریک ا ستفاده می شود. از آنجا که در این روش، از هند سه دقیق مساله به منظور محا سبه توابع پایه ا ستفاده میشود، بنابراین مشکلات ناشی از شبکه بندی حذف میشود. در این مطالعه، روش تحلیل ایزوژیومتریک بر پایه توابع نربز به منظور مدلسازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان فرضی محصور در شرایط ماندگار در حالت دو بعدی استفاده شد. سطح آب زیرزمینی محاسبه شده با روش ایزوزیومتریک با سطح آب زیرمینی بدست آمده از روش عددی تفاضل محدود مقایسه شد..نتایج بدست آمده قابلیت و دقت بالای روش تحلیل ایزوژیومتریک را در مدلسازی آب زیرزمینی نشان داد به طوریکه حداکثرخطای نسبی سطح آب زیرزمینی در روش ایزوژیومتریک نسبت به حل دقیق 0001/0 شد.

کلیدواژه ها:

مدلسازی جریان آب زیرزمینی ، آبخوان محصور ، روش ایزوژیومتریک

نویسندگان

مهدیه کلانتری

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند

ابوالفضل اکبرپور

دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند

محسن خطیبی نیا

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند،