اثرتنظیم کننده رشدبراسینو استرویید بر روابط آبی گیاه هندوانه آجیلی استان در شرایط کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 565

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_127

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هندوانه آجیلی در سطح گسترده ایران در کشت می شو د بعضی از تنظیم کننده های رشد مانند براسینو استرویید علاوه بر عملکرد میوه و کمیت وکیفیت بذر ،می توانند بر گیاه روابط آبی مانند محتوای آب نسبی برگ وکاهش نشت یونی .، اثر بگذارند دریک آزمایش مزرعه ای، اثر پرایمینگ بذور هندوانه با براسینو (استرویید BR (0 ، 75/0 و 1 میکرو مولار ) بر برخی روابط آبی گیاه هندوانه آجیلی مطالعه شد .در این آزمایش ، در مرحله 7-6 برگی گیاه نمونه گیری انجام وسپس در آزمایشگاه برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با روابط آبی گیاه هندوانه آجیلی بررسی و مطالعه شد . مصرف یک بار براسینو استرویید برای پرایمینگ بذور هندوانه با غلظت های 75/0 و 1 میکرو مولار ، به طور معنی داری باعث افزایش ،محتوای آب نسبی برگ به ترتیب به میزان 56/19 و 87/34 درصد نسبت به شاهد شد؛ همچنین نشت یونی را به ترتیب به مقدار 028/3 و91/6 درصد نسبت به شاهد کاهش داد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی رجب قانع راینی

دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدجواد آروین

استاد علوم باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

هاشم احمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

اصغر سعیدی گراغانی

کارشناس ارشد زراعت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان