بررسی الگوی رسوبگذاری مخزن سد تنگوییه سیرجان بااستفاده از مدل عددی GSTARS3.0

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 626

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_125

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مسایل در تعیین طول عمر مفید سدها، نحوه و مقدار توزیع رسوبات در مخازن می باشد.امروزه مدل های ریاضی یکی از ابزارهای مهم برای پیش بینی مقدار رسوب گذاری در مخاز ن سدهای ذخیره ای و برآورد عمر مفید آن ها به شمار می رود .این مدل ها مبتنی بر تحلیل معادلات حاکم بر پدیده موثر در انتقال، توزیع، انباشت و آبشستگی رسوب می باشند . در این مقاله ، فرآیند رسوبگذاری سد تنگوییه سیرجان بااستفاده از مدل ریاضی 0.GSTARS3 شبیه سازی شده است .این مدل با استفاده از مفهوم تیوب ها یا لوله های جریان،قابلیت شبیه سازی توزیع رسوب گذاری را به صورت شبه دوبعدی (طولی و عرضی)در رودخانه ها و مخازن را دارد .ب ا استفاده از تابع ایکرز_ وایت (1973 (به عنوان رابطه حمل رسوب، تعداد سه لوله جریان و ضریب زبری 35/0 نتایج مدل تطابق بهتری با نتایج واقعی دارد.

نویسندگان

کوروش قادری

دانشیار دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

هانیه زاهدی

دانشجوکارشناسی ارشد سازه های آبی ،دانشگاه شهیدباهنر کرمان

ملیحه حاج غنی

دانشجو کارشناسی ارشد سازه هایآبی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان