بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند دیواره در حذف علف کش 2-4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (D-4,2 ( از محلولهای آبی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_118

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

افزایش فعالیتهای کشاورزی موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به علف کش 2،4-دی شده است. حضور این آلاینده در محیطزیست، به خصوص در آب آشامیدنی، خطری بالقوه برای سلامت انسان است . این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. حذف علفکش 2،4-دی از محیطهای آبی با در نظر گرفتن اثر پارامترهای موثر از قبیل غلظت سم، مقدار ماده جاذب، pH ،دما و زمان تماس بر فرایند جذب سطحی توسط نانولولههای کربنی چند دیواره مورد بررسی قرار گرفت، همچنین برای بهینه سازی پارامترهای ورودی بکار رفته و کاهش تعداد آزمایشات از نرم افزار RSM استفاده گردید . نتایج نشان داد که در سیستم ناپیوسته با 10میلیلیتر محلول 2،4-دی با غلظت 50 میلیگرم بر لیتر و مقدار 125/0 گرم جاذب حداکثر جذب 2،4-دی در مدت زمان 5 دقیقه در pH برابر 8 اتفاق میافتد. نتایج مطالعه نشان داد که نانولوله های کربنی میتواند به عنوان جاذبی موثر برای حذف 2،4-دی از منابع آب آلوده به کار رود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بهاره بیگ زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا،

مهدی بهرامی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا

محمدجواد امیری

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا