بررسی روش های مطالعه ارتباط هیدرولیکی رودخانه و آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر شرایط ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_109

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب باعث شده تا بررسی برهمکنش آب های سطحی و زیرزمینی اهمیت زیادی پیدا کند. هماکنون مراکز تحقیقاتی زیادی در سرتاسر دنیا بر شناسایی مکانیزم ها و پیامدهای برهمکنش آبهای سطحی وزیرزمینی متمرکز شدهاند. روشهای مختلف صحرایی و مدلسازی نیز همگام با این تلاش ها توسعه پیدا کرده اند . یکی ازمهمترین انواع تبادلات آبی در حوزههای آبریز مناطق خشک ونیمهخشک، بین رودخانه ها (به عنوان معمول ترین منابع آب سطحی) و آبهای زیرزمینی رخ میدهد. این تبادلات آبی کمیت و کیفیت منابع آب را تحت تاثیر قرار می دهد . در این مقاله مهمترین روشهای بررسی تبادلات آبی بین رودخانه ها و آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته و مناسب ترین آنها برای مناطق خشک و نیمه خشکی مانند کشور ایران معرفی شدهاند.

کلیدواژه ها:

آب زیرزمینی ، ارتباط هیدرولیکی ، رودخانه ، مناطق خشک و نیمه خشک

نویسندگان

محمد فاریابی

استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت