ارزیابی برخی از فاکتورهای رشدی گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_105

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از فاکتورهای رشدی چهار رقم گندم نان، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده در پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه سنندج به اجرا در آمد. در این آزمایش قطع آبیاری به عنوان تیمار اصلی در چهار سطح، شامل قطع آبیاری در مرحله سنبله دهی، قطع آبیاری در مرحله گلدهی، قطع آبیاری در مرحله شیری شدن و آبیا ری نرمال و نیز ارقام گندم نان به عنوان تیمار فرعی در چهار سطح، شامل سایونز، گاسکوژن، زرین و . الوند بودند نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار قطع آبیاری، منجر به کاهش معنی دار صفاتی چون وزن بوته، سطح برگ و تعداد پنجه بارور گردید و نیز باعث افزایش معنی دار طول ریشه شد، اما اثر تیمار قطع آبیاری بر صفتی چون ارتفاع بوته معنی دار نشد. همچنین نتایج نشان داد که ارقام الوند و زرین به ترتیب مقاوم ترین ارقام نسبت به سطوح مختلف تنش بودند بعلاوه آبیاری نرمال بهترین نتیجه را در افزایش بیشتر فاکتورهای رشدی ارقام گندم نان د اشت

کلیدواژه ها:

ارتفاع بوته ، تعداد پنجه بارور .وزن بوته ، سطح برگ ،

نویسندگان

داود خدادادی دهکردی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

حیدرعلی کشکولی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

علی اصغر بابایی

گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران