ارزیابی ارقام ارزن معمولی به عنوان گیاه مقاوم به کم آبی در کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 964

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_104

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد دانه و عملکرد علوفه ارزن معمولی در شرایط تنش خشکی، 108 اکوتیپ ارزن همراه با 11 شاهد در قالب طرح آگمنت در سال زراعی 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد مطالعه قرار گرفت. پس از ارزیابی عملکرد دانه و علوفه، تجزیه واریانس شاهدها برای بررسی یکنواختی زمین آزمایش انجام شد. که نتایج اختلاف معنی داری را بین اکوتیپ های شاهد در ارزن معمولی نشان داد و البته بین بلوک ها برای هیچکدام از صفات اختلاف معنی داری وجود نداشت که حاکی از یکنواختی زمین است. در بین شاهد ها رقم 50 بالاترین عملکرد دانه و رقم 39 بالاترین عملکرد علوفه را دارا بود . همچنین مقایسه سایر اکوتیپ ها نشان دهنده برتری اکوتیپ های 69 ،8 و 129 از نظر عملکرد دانه و اکوتیپ های 115 و 69 از نظر عملکرد علوفه نسبت به شاهدها و سایر اکوتیپ ها بود.

نویسندگان

مریم حسن نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

قاسم محمدی نژاد

دانشیار اصلاح نباتات، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

بابک ناخدا

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترو یج کشاورزی ایران

فاطمه ابراهیمی

دکترای اصلاح نباتات، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان