ارزیابی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی به عنوان گیاه مقاوم به کم آبی در کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_102

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی عملکرد دانه و عملکرد علوفه ارزن دم روباهی، 114 اکوتیپ ارزن با چهارده شاهد در قالب طرح آگمنت، در سال زراعی 1395 ،در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد مطالعه قرار گرفت. پس از ارزیابی عملکرد دانه و علوفه، تجزیه واریانس شاهدها برای بررسی یکنواختی زمین آزمایش انجام شد . که نتایج حاکی از اختلاف معنی دار بین بلوک ها برای هر دو صفت بود. مقایسه شاهدها نشان داد رقم باستان بالاترین عملکرد دانه و علوفه را داراست. همچنین مقایسه سایر اکوتیپ ها نشان دهنده برتری اکوتیپ 27 از نظر عملکرد دانه و علوفه نسبت به شاهدها و سایر اکوتیپ ها بود. بنابراین کشت اکوتیپ 27 امکان استفاده بهینه از مناطق خشک و نیمه خشک را میسر میسازد.

نویسندگان

اکرم امینی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه اصلاح نباتات و عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان

قاسم محمدی نژاد

دانشیار اصلاح نباتات، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

بابک ناخدا

عضو هیات علمی بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

فاطمه ابراهیمی

دکترای اصلاح نباتات، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان