بررسی کیفی آب رودخانه هلیل رود جیرفت با تکیه بر نمودارهای شولر ، پایپروویلکوکس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 937

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_074

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کیفیت آبهای سطحی یکی از مهمترین مسایلی است که توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است روش های متنوعی برای بررسی کیفی منابع آبی از جمله رسم نمودارهای مختلف، شاخص های کیفی ، مدلهایی نظیر Qual2k ، WASP وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از نمودارهای ویلکاکس، شولر و پایپر و دادههای ماهانه کیفی آب سطحی که در بازه زمانی 1394-1392 بودند به بررسی کیفیت آب رودخانه هلیل رود پرداخته شد . پارامترهای مورد استفاده2+ Ca,PH,TDS,EC,Mg2+,Na+,K+,CO32-,HCO3-,Cl-,SO42-و متعلق به دو ایستگاه حسین آباد و کناروییه بود. نتایج رده بندی آب با استفاده از نمودار ویلکاکس، C3S1 بود که بیان کننده کیفیت تقریبا مناسب این حوضه برای آبیاری بود. هم چنین بر اساس نمودار شولر محدوده آب آشامیدنی قابل قبول و براساس نمودار پایپر تیپ و رخساره آب کلروره سدیک نشان داده شد.

کلیدواژه ها:

شولر ، ویلکاکس ، پایپر ، رخساره آب ، کیفیت آب ، حوضه آبریز هلیل رود

نویسندگان

نازنین نجیب زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان

نسرین سیاری

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

کورش قادری

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان