اثر دامینوزاید روی ویژگیهای میوه آلو (.L Domestica Prunus )رقم بخارا تحت تنش کم آبیاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 773

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_027

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی اثرات دامینوزاید روی ویژگی های میوه آلو رقم بخا را تحت تنش کم آبی پرداخته شده است. بنابراین، درختان آلو با غلظتهای مختلف دامینوزاید (صفر، 500 و 750 میلیگرم بر لیتر) در مرحله نوک سبزی جوانهها تیمار شدند و ویژگیهای میوه نظیر وزن، طول، قطر میوه و نسبت طول به قطر میوه، وزن، طول و قطر هسته، وزن، طول و قطر مغز، سفتی، مواد جامد محلول، اسید آلی و اسیدیته بررسی شدند. نتایج نشان داد، کاربرد دامینوزاید 500 و 750 میلیگرم بر لیتر، ویژگیهای میوه آلو را در مقایسه با شاهد بهبود میبخشد. بطور کلی نتایج نشان داد، تیمار دامینوزاید 750 میلیگرم بر لیتر موثرترین تیمار بود.

کلیدواژه ها:

آلو. دامینوزاید. ویژگیهای میوه

نویسندگان

عطیه زهرودی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

زهرا پاک کیش

دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.