بررسی اثر شوریهای مختلف آب آبیاری بر خصوصیات فیزیکی خاک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_019

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با توجه به سطح افت آبهای منابع، استفاده این کیفیت وکاهش زیرزمینی از آبهای با پایین کیفیت از جمله پساب ها، آبهای شور، زه آبها و .... بدیهی است باشد.ضروری می با نوع کاربرد این اثرات شناخت آبها بر آب گیاهان و خاک های زیرزمینی، می توان با برنامه ریزی و مدیریت بهتری از این آبها و استفاده به منابع و پایداری حفظ آب و خاک عمل کرد. بنابراین پژوهشی با سه سطح تیمار آبی 8/5های شوری( ، 11 و 13 دسی زیمنس بر متر)، دو سطح عمق آبیاری (50 و 100میلی متر) در 18 کرت آزمایشی به ابعاد п1 1 مترمربع انجام و برخی از خصوصیات خاک از جمله بافت، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، پوکی، نفوذپذیری و شوری قبل و در انتهای آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری پارامترهای مورد نظر در چهار عمق 20-0 ،40-60،20-40 و 80-60 سانتی متر صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که با انجام چهار نوبت آبیاری بافت خاک لایه سطحی کمی سنگینتر شده، وزن مخصوص ظاهری آن کاهش یافته، پوکی و تخلخل لایه سطحی نیز افزایش یافت. همچنین با افزایش عمق آب آبیاری، رطوبت بیش تری در لایه های پایینی خاک ذخیره میشود که در نتیجه در آبیاری با آب شور بهتر است عمق آب آبیاری افزایش یابد.

نویسندگان

سجاد عظیمی

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

میثم عابدین پور

استاد یار گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر