مقایسه عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف سورگوم و ارزن درشرایط آبیاری یکسان در اقلیم منطقه رودان(استان هرمزگان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 919

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_009

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

جهت انتخاب بهترین نوع گیاهان علوفه ای ازنظرعملکرد دانه وعلوفه در شرایط یکسان آبیاری این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار اجراء گردید. چهار رقم سورگوم اسپیفید ، S35، S4001، S4112 وارقام ارزن هیبرید 1، هیبر دی2، ارزن 222، ارزن 5222 وارزن HVBC تیمارهای این آزمایش بوده اند که پس از کاشت و شروع رشد گیاهان درطول دوره رشد یادداشت برداریهای لازم صورت گرفت و در نهایت نسبت به برداشت و توزین عملکرد و استخراج نتایج تجزیه آماری اقدام گردید . نتایج حاصله حاکی از آن است که رقم سورگوم S4112 با عملکرد 5284 کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت . بیشترین عملکرد علوفه تر به میزان 81410 کیلو گرم در هکتار مربوط به رقم ارزن هیبرید2 بود .نتیجه گیری کلی از این تحقیق حاکی از آن است که باتوجه به تغییر اقلیم و کاهش منابع آب،کاشت گیاهانی نظیر سورگوم وارزن با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آنها می توانند گزینه مناسبی برای تولید علوفه در مناطق گرم وخشک نظیر شرایط آب و هوایی استان هرمزگان (شهرستان رودان) باشند .

نویسندگان

ابوذر شمس الدینی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

غلامرضا خواجویی نژاد

عضو هییت علمی دانشگاه کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

قاسم محمدی نژاد

هییت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان