مقایسه عملکرد وکارآیی مصرف آب باغات پسته شهرستان سیرجان در دو روش آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_008

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

برداشت بی رویه از منابع آب کشاورزی در استان کرمان باعث افت سطح آب زیرزمینی در این منطقه شده است . راندمان آبیاری سطحی درباغ ت پسته این استان به دلیل خصوصیات ذاتی این نوع سیستم ها و استفاده غیر صحیح از این روش، پایین است . در شرایط بحران کنونی تبدیل سیستم های آبیاری سطحی به سیستم های آبیاری تحت فشار تاثیر به سزایی در بالا بردن راندمان کاربرد آب دارد. لذا در این تحقیق به بررسی و مقایسه کارآیی باغات مجهز به سیستم آبیاری قطره ای با سیستم های آبیاری سطحی پرداخته شده است . جهت انجام کار تعداد 27 باغ که مجهز به سیتم آبیاری قطره ای بودند انتخاب گردید . این مزارع قبلا با آبیاری سطحی آبیاری می شدند . جهت محاسبه حجم آب آبیاری در طول دوره رشد، میزان آب نا خالص داده شده به مزرعه برای هر نوبت آبیاری اندازه گیری و مجموع آن برای کل دوره رشد محصول محاسبه شد. همچنین عملکرد هر محصول پس از مرحله برداشت آن توزین و مقدار کل آن در طول دوره رشد به دست آمد . جهت تحلیل اقتصادی پروژه های مورد مطالعه از کارآیی مصرف آب با سه شاخص استفاده شده است. نتایج نشان داد آبیاری تحت فشار موجب کاهش 58/22 درصدی مصرف آب و افزایش52/94 درصدی تولید محصول شده است.

نویسندگان

رحیمه دهقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه زابل

حلیمه پیری

استادیاردانشگاه زابل

پیمان اسفندیارپور

رییس واحدآب و خاک مرکزتحقیقات