کنترل ناخالصی ها در فرآیند استخراج حلالی و الکترووینینگ مس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,338

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSE01_368

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

آهن و منگنز دو ناخالصی مهم در فرآیند استخراج حلالی و الکترووینینگ مس هستند. این دو ناخالصی با انتقال ازمرحله استخراج حلالی به مرحله الکترووینینگ، علاوه بر کاهش کیفیت کاتد، باعث کاهش راندمان این مرحله می شوند.روش معمول برای کنترل این دو ناخالصی در مرحله الکترووینینگ، خارج کردن بخشی از محلول و جایگزین کردن آن باآب و اسید است. مقدار حجم خارج شده تابع غلظت این دو ناخالصی در محلول لیچینگ و میزان انتقال این دو ناخالصیاز مرحله استخراج حلالی و شرایط عملیاتی آن است. بر اساس غلظت 12 گرم بر لیتر آهن در محلول لیچینگ و مقدارماندگی فازی 450/8 و 353/6 میلی لیتر بر مترمکعب در مرحله استخراج حلالی، با استفاده از موازنه جرم حول مخزنمحلول الکترولیت مشخص شد که مقدار 5/65 مترمکعب بر ساعت از محلول الکترولیت باید خارج شود. علاوه بر اینمقدار هدر رفت مس از این طریق نیز محاسبه شد که 4526/89 کیلوگرم بر روز بود. بنابراین برای کاهش در حجم خارج شده از محلول الکترولیت، باید انتقال ناخالصی ها به مرحله الکترووینینگ حداقل شود.

نویسندگان

الیاس کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، فرآوری مواد معدنی، گروه معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه -شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

محمود اسکندری نسب

استادیار، فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

معصومه ترابی

کارشناس ارشد، شیمی تجزیه، امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه، کرمان، ایران