مطالعه هدایت گرمایی نانو سیال Fe3O4/CuOدر حضور میدان مغناطیسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_221

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

در این کار خصوصیات هدایت گرمایی نانو سیال Fe3O 4/ CuO بر پایه آب بر حسب پارامتر های مختلفی همچون دما و درصد وزنی بدون حضور میدان مغناطیسی و با حضور میدان مغناطیسی تا 0.2 تسلا به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. هدایت گرمایی با استفاده از روش سیم داغ مورد اندازه گیری واقع شد. نتایج نشان می دهد که در غیاب میدان مغناطیسی هدایت گرمایی نسبی نانو سیال Fe3O4 در حضور نانو ذرات CuO با غلظت های مختلف افزایش پیدا می کند و هر چه غلظت CuO بیشتر باشد، هدایت گرمایی هم بیشتر است.. علاوه بر این با افزایش دمای نانو سیال از 25 تا 50 درجه سانتیگراد، هدایت گرمایی سیستم Fe3O 4/ CuO با غلظت های مختلف با یک فرم تقریبا خطی با افزایش دما رشد می کند. هدایت گرمایی نسبی نانو سیال Fe3O4 خالص و مخلوط Fe3O4 بانانو ذرات CuO در حضور میدان مغناطیسی افزایش می یابد. نرخ افزایش هدایت گرمایی به قدرت میدان مغناطیسی یکنواخت که به سیستم وارد می شود وابسته است. جزییات بیشتر در متن توصیف شده است

نویسندگان

سمانه ابراهیمی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

سیدفضل ا... ساغروانی

دانشیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود