بررسی عددی و انتقال حرارتی اثرات کاهش مخروطی سطح مقطع بر جریان تک فازی در مبدل حرارتی صفحه ای راهگاه- میکروکانال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_104

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

مدلهای تحلیلی گوناگونی برای تخمین افت فشار و انتقال حرارت در چاههای حرارتی ارایه شده و به طور مشخص، میکروکانالها افزایش انتقال حرارت قابل توجهی ، اما با افت فشار بالایی مواجه میشوند مدلی که جهت کاهش افت فشار مطرح شده، چاه حرارتی راهگاه میکروکانال میباشد. در کار حاضر از یک روش جدید معرفیشده توسط اوحدی و همکاران برای مدلسازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در مبدل حرارتی صفحهای راهگاه – میکروکانال و برای هندسههای مختلف کاهش سطح مقطع و رژیمهای جریان متفاوت استفاده شده است. در این روش از یک ایده ترکیبی استفاده شده که در آن پدیدههای انتقال در میکروکانالها با استفاده از فرمول بندی دینامیک سیالات محاسباتی مدل میشوند، در صورتیکه همان پدیدهها در راهگاه، تحت حاکمیت معادلات دیفرانسیل معمولی جریان یکبعدی قرار دارند. مزیت این روش نسبت به روشهای دیگر، محاسبه افت فشار هم در راهگاه و هم در میکروکانالهاست. نتایج تحلیل عددی حاکی از آن است که کاهش سطح مقطع راهگاه با تقعر رو به پایین و برای رینولدزهای بالاتر از 1000 نسبت به سایر هندسه ها و رژیم های جریان از عملکرد بهتری برخوردار است. کاهش نسبی افت فشار، حجم کل و نیز توان پمپاژ مورد نیاز از مزیتهای این هندسه به شمار میآید.

نویسندگان

حبیب الله سایه وند

استادیار دانشگاه بوعلیسینا همدان

فرزاد حسن نژادشریفی

دانشجو دانشگاه بوعلیسینا همدان

محمدامین گودرزی

دانشجو دانشگاه بوعلیسینا همدان