نقش مدیریت کیفیت جامع (TQM )در کاهش هزینه های کیفیت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 766

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF01_081

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در کاهش هزینه های کیفیت می پردازد. در این پژوهش ابتدا به بیان ادبیات تحقیق مربوط به مدیریت کیفیت جامع و هزینه های کیفیت پرداختیم. سپس پیشینه تحقیق مربوط به این دو را مورد بررسی قرار دادیم و در قسمت بعد به بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در کاهش هزینه های کیفیت و بررسی ساز و کار آن پرداختیم. و به این نتیجه رسیدیم که مدیریت کیفیت جامع با بهره گیری از ابزارهای استراتژیکی و فرهنگی خود نظیر گسترش کارکرد کیفیت، طراحی آزمایشات، مهندسی همزمان و سایر ابزارها قادر است موجب کاهش هزینه های کیفیت گردد. در پایان نیز به بیان نتایج تحقیق پرداختیم

کلیدواژه ها:

مدیریت کیفیت جامع ، کاهش هزینه های کیفیت ، ابزارهای استراتژیکی و فرهنگی

نویسندگان

حسن مهرمنش

استادیار گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

سینا ساده

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران