برآورد کارایی اقتصادی تولید چغندرقند: مطالعه چغندرکاران اسلام آباد غرب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONF02_006

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف برآورد و بررسی کارایی تولید چغندرکاران در اسلام آباد غرب انجام شده است. برای برآورد کارایی استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها استفاده است. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به دست آمد. نتایج نشان داد میانگین کارایی کشاورزان در الگوی بازده ثابت نسبت به 0/953 و میانگین کارایی در مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس 0/968 می باشد. میانگین کارایی مقیاس نیز برای کشاورزان نمونه 0/985 به دست آمد.

نویسندگان

سهیلا بساطی

دانش آموخته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

محمود حاجی رحیمی

استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

علی عباسی

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه