مقایسه ریز ساختار نمونه های کم سن بتنی با شرایط عمل آوری متفاوت بررسی با SEM

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 771

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS06_158

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

نحوه عمل آوری بتن تاثیر فراوانی بر رفتارسنجی آن و همچنین مقاومت نهایی آن دارد. در بسیاری از مواقع نگهداری مناسب می تواند بتن را در شرایط مناسب تری قرار داده و باعث عملکرد بهتر آن گردد. همچنین کوتاهی در عمل آوری بتن باعث ضعف و آسیب دیدگی آن می گردد. در این تحقیق نمونه های بتنی در چهار وضعیت مختلف عمل آوری شده اند. این چهار شرایط عبارت بودند از شرایط نگهداری خوب در داخل آب، نگهداری نمونه تحت بخار آب، نگهداری با چتایی مرطوب و نگهداری بد بدون عمل آوری و ثابت قرار دادن نمونه در هوای آزاد. تمامی نمونه ها در سنین کم) 7روزه( شکسته و ریزساختارآنها به کمک تصاویر دستگاهSEM مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مشخص گردید نمونه های خوب نگهداری شده دارای ریز ساختار منسجم تر و بهتر بوده اند. همچنین مقاومت نمونه ها بدست آمده و نسبت مقاومت با شرایط ریز ساختاری بتن در نظر گرفته شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسلم فرهمند

گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

احسان عدیلی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولآیت، ایرانشهر

کامبیز نرماشیری

گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران