فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه آداب و مهارت های زندگی در ایران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJSD-3-12_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه آداب و مهارت های زندگی فراتحلیلی در این زمینه بر روی 88 تحقیق که تا سال 1387 در مراکز آموزشی و پژوهشی استان تهران، اصفهان و اذربایجان شرقی انجام شده بودند صورت گرفت. جهت انجام فراتحلیل از چک لیست محقق ساخته ای که در برگیرنده سه قسمت شناسنامه پژوهش، کلیات پژوهش و نتایج و پیشنهادهای پژوهش بود استفاده گردید. چک لیست توسط دو ارزیاب اجرا شد. و نتایج ارزیابیه به وسیله ضریب پایایی بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایایی بین دو ارزیاب97% به دست آمد. برخی از نتایج این فرا تحلیل به قرار زیر است: اغلب پزوهش های مورد بررسی در این تحقیق بر روی نوجوانان و دانش آموزان عادی مقطع دبیرستان بوده و تعداد کمی نیز بر روی دانشگاهیان و دانش آموزان دوره راهنمایی انجام شده است. حدود 88 درص تحقیقات مورد نظر در حوزه آداب و مهارت های زندگی که در این پزوهش مورد بررسی قرار گرفتند، در بین سال های 80 تا 87 انجام شده در صورتی که قبل از سال 74 هیچ پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. در زمینه تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها اغلب پژوهشگران از روش آزمون T گروه های مستقل برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش خود استفاده نموده اند. طبق بررسی های به عمل آمده از 88 پژوهش مورد بررسی در حوزه مهارت های زندگی و موضوعات مربوط به آن حدود 86 پرسشنامه گوناگون در زمینه مهارت های زندگی توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. از 88 پژهش مورد بررسی، در 72 پژوهش، محقق دانشجوی کارشناسی ارشد بوده و 13 نمونه نیز اختصاص به طرح های پژوهشی داشته است و 3 پژوهشگر نیز برای دریافت رساله دکتری تخصصی خود موضوع مهارت های زندگی را انتخاب کرده بودند.

نویسندگان

علی اکبر ارجمند نیا

استادیار روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

سعید غیاثی ندوشن

دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

مژگان خوشنام

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

مایده مقیمیان شیاده

کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی