دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 548

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLR-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

ناکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضه کنندگان کالاوخسارات اندک مصرف کنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راه حلی جهت پر کردن خلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها استکه نخستدرنظام حقوق آمریکا پیشبینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفته اند. با این حال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرف کنندگان، فاقد راهحل جدی و قابل قبولدر این زمینه می باشد. در این مقاله علاوه بر توصیه ی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است.

نویسندگان

حسن محسنی

استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بهنام غفاری فارسانی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

نفیسه شوشی نسب

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران