آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده برای رفتار عقلایی مصرف کنندگان خانوارهای شهری

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-7-24_009

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشده روشی است که بامقایس انتخاب های مصرف کننده دردوره های زمانی مختلف رجحانهای وی رادرهردوره مشخص می کند اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که برخلاف روش های سنتی دراین روش هیچ پارامتری تخمین زده نمیش ود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یاتقاضا تحمیل نمیشود برقراربودن اصل تعمیم یافته ترجیحات اشکار شده برای یکسری داده های مصرف شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر پیوسته یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را بصورت عقلایی تعبیر میکند هدف مقاله حاضر نیز بررسی فرضیه وجود رفتارعقلایی درقالب یک تابع مطلوبیت نیوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 میتواند پیامد حداکثرسازی آن باشد داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه وزیرگروه کالاهای مصرفی است براساس نتایج بدست آمده فرضیه وجود رفتارعقلایی موردتایید قرارگرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری درخلال سال های 1344تا1381بایک تابع مطلوبیت نیوکلاسیک قابل تعبیرند

کلیدواژه ها:

اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده ، تابع مطلوبیت نیوکلاسیک ، تیوری افریت ، شاخص افریت

نویسندگان

محمد علی دهقان دهنوی

کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نوروز کهزادی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

صادق خلیلیان

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس