غنی سازی رابطه همسران در مدل بهبود رابطه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FPCE-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

درمانگری بهبود رابطه همسران (RECT (بخشی ازمجموعه درمانهای خانواده است که با هدف غنیسازی پیوند زناشویی و توانمندسازی هر مشاور و درمانگر در به انجام رساندن کارآمد روند درمانگری بهبود رابطه (RET(فراهم شده است. درمانگری بهبود رابطه همسران دربرگیرنده دیدگاه، برنامه کاربردی و فنونی نو برای درمان رابطه همسران است. این روش درمان، بر مدل بهبود رابطه استوار است؛ مدلی که در سال 1962 به دستبرنارد گارنی بنانهاده شد. این نوشتار با هدف آشناسازی روش درمانگری بهبود رابطه: چارهگری از راه همدلی ژرف و گفتگوی صمیمانه و با بکار بستن روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است. بازشناسی بخشیاز گستره مدل بهبود رابطه، بهره گیری بهتر مشاورین و روان شناسان از آن را شدنی میسازد. شواهد نشان میدهد که بهکارگیری مدل بهبود رابطه از سوی متخصصین ایرانی برای یاری رساندن به همسران آشفته و همسران خواستار تجربه رابطه و پیوند زناشویی غنی، سودمند است.

نویسندگان

ناصر یوسفی

دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

غفار نصیری هانیس

دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

علی زاده محمدی

دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.