تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ازمنظرتوجه به مولفه های فرهنگ شهروندی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,977

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCONFI01_065

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی از منظر توجه به مولفه های فرهنگی شهروندی انجام گرفت. بدین منظور مولفه های مسیولیت پذیری، مشارکت فعال، قانون مداری، وطن دوستی و تفکر انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای آنتروپی شاتون بار الاعاتی و ضریب اهمیت هریک از شاخصه های مولفه های مهارت های شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی محاسبه و میزان توجه به هریک از مولفه های مهارت شهروندی مشخص گردید. در این روش ابتدا تعداد کلمه یا تصویری که به مولفه مورد بررسی توجه کرده است مشخص شده و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هریک از شاخص ها در کتاب مطالعات اجتماعی محاسبه شد. نتایج بررسی های انجام شده بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد در کتاب مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافی، مدنی) پایه هفتم دوره اول متوسطه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مشارکت فعال می باشد و کمترین ضریب اهمیت برای مولفه وطن دوستی به دست آمد. و بقیه متغیرها به ترتیب قانون مداری، مسیولیت پذیری و تفکر انتقادی می باشد.

نویسندگان

امرالله پارسامهر

دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه اصفهان

سمیه فلاح تختی

دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه اصفهان