ارزیابی و مقایسه تطبیقی اقلیم آسایش شهر اصفهان با استفاده از مدل های PMV, PET و UTCI

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOGRAPHIC01_210

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

یکی از عوامل موثر که باید در بحث گردشگری به آن توجه کرد شرایط اقلیمی می باشد. در واقع اقلیم به عنوان پدیدهای جغرافیایی، رابطه ای تنگاتنگ و انکارناپذیر با گردشگری دارد. به طوری که بسیاری از مقاصد مطرح گردشگری جهان،موفقیت خود را مرهون برخورداری از اقلیمی مطلوب هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط اقلیم آسایش شهراصفهان طی ماه های مه، ژوین، ژولای و آگوست سال 2017 صورت پذیرفته است. در این راستا از شاخص های PMV،PET و UTCI استفاده شد. با توجه به این که در این پژوهش شرایط لحظه ای اقلیم آسایش مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا ابتدا اقدام به تکمیل 700 پرسشنامه مبنی بر ارزیابی شرایط اقلیمی در ساعات روز از افراد مختلف در سطحشهر شد. سپس داده های دما، رطوبت نسبی، باد، فشار، ابرناکی در همان ساعات همزمان از سایت Accu Weatherدریافت گردید. در ادامه با وارد کردن داده های دریافت شده و همچنین پرسشنامه های تکمیل شده در نرم افزار RayMan شرایط اقلیم آسایش شهر اصفهان در ساعات مختلف روز به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد که در ماه مه نتایج حاصل از شاخص های PMV و PET و در ماه ژوین نتایج هر سه شاخص به خصوص شاخص های PMV و PET شبیه یکدیگر می باشند. در ماه ژولای شاخص های PMV و PET مشابه یکدیگر و شاخص UTCI در بعضی روزها با آنها متفاوت می باشد. مقایسه تطبیقی هر سه شاخص نیز نشان داد که طبق شاخص UTCI در ماه مه و طبق شاخص PET در ماه های ژوین، ژولای و آگوست شرایط آسایش در اصفهان بیشتر می باشد.

نویسندگان

مرضیه اسدی

مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

امیر گندمکار

مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران