پهنه بندی سیلاب با مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS و CCHE2D

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC10_171

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها امکان حفاظت بستر رودخانه در مقابل اشغال و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در آن را فراهم می سازد. بدین ترتیب، بستر رودخانه که محل عبیر سیلاب با دوره بازگشت 25 سال است، خالی از هر گونه ساخت و ساز باقی مانده و خسارت ناشی از سیلاب روی تاسیسات احداثی کاهش می یابد. نخستین فعالیت ها در مورد کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعه پدیده سیلاب به اوایل دهه ی 1980 میلادی باز می گردد. منطقه مورد مطالعه، 5 کیلومتر از حوضه رودخانه فیروزآباد است. در این تحقیق با قرار دادن مقاطع عرضی در مدل HEC-RAS و دیگر مشخصات لازم همچون ضریب مانینگ و دبی سیلاب طراحی برای شبیه سازی هیدرولیکی و تعیین پهنه سیلاب در مدل HEC-RAS پهنه سیلاب به صورت رقوم سطح آب محاسبه گردید و در محل مقاطع عرضی مشخص شده است. از طرف دیگر با استفاده از آمار و اطلاعات محدوده موردنظر از روش دو بعدی CCHE2D نیز برای پهنه بندی سیلاب رودخانه فیروزآباد استفاده شد. بنابراین نتایج به دست آمده نشان می دهد که پهنه سیلاب بدست آمده از مدل های دو بعدی تطابق زیادی با بستر تعیین شده از بازدیدهای میدانی و عکس های هوایی داشته، در حالی که نتایج مدل یک بعدی در بخش هایی از رودخانه غیرقابل اعتماد می باشد.

نویسندگان

مریم غلامی

کارشناس ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه شیراز

داور خلیلی

استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز