تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیتی در عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت های فعال در زمینه تولید دارو و مواد شیمیایی)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSEC01_002

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشورها به وجود آمد. با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است. استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. در مقاله حاضر به بررسی ارتباط و همبستگی بین روش اداره شرکت بر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی این گروه از شرکت ها، از داده های 120 شرکت و با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews8 در بازه زمانی 1385-1391 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر معنی دار بودن اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها صدق می کند ولی تاثیر معنی دار بودن مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت ها صدق نمی کند.

نویسندگان

رضا یوسفی حاجی آباد

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

محمدرضا عزیزی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی