بهبود فرایند تولید کاغذ بازیافتی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 907

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISOBM01_188

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

صنعت کاغذ کشور به تدریج مشکل تامین مواد اولیه خود را بیشتر احساس کرده و لازم است همگام با استفاده از فناوریهای جدیدراهکارهایی عملی برای استفاده از منابع جدید و بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولیدی اتخاذ نماید. به خصوص در کشور ما که گونههای درخت پهنبرگان رویش ندارند؛ نیاز به بازیافت کاغذ بیشتر احساس میشود. شش سیگما یک روش نظاممند برای بهبود فرایندها و محصولات و تمرکز آنبر کسب و کارهای اصلی، ارزیابی عملکرد کیفی و نیازهای مشتری است. در این تحقیق، برای شناسایی مشکلات فرایند تولید کاغذ و ریشهیابی عوامل مختلف ایجاد خرابی در کاغذهای بازیافتی از رویکرد شش سیگما استفاده شده است. پس از تعریف مسیله و اندازهگیری عملکرد فعلی فرایند، تجزیه و تحلیل علل بروز عیب انجام شده است. از جمله مهمترین عواملی که سبب بیشترین ضایعات در فرایند تولید کاغذ کنگرهای، نوسانرطوبت در پروفایل عرضی شناسایی شده است. در ادامه برای بهبود نوسان رطوبت، عواملی مانند تنظیم نبودن درصد آخال، پالایش نامناسب خمیر های بازیافتی، کثیفی سطح سیلندر به علت فعال نبودن داکتر های منطقه اول سیلندر، کثیفی فلتها و رولها در بخش پرس، کثیفی فابریک دربخش درایر، عملکرد نامناسب اسکنر شناسایی شده است و برای رفع این عوامل پیشنهادهایی ارایه شده است. بهبود نوسان رطوبت منجر به افزایش کیفیت محصول تولید شده و رضایت مشتریان خواهد شد.

نویسندگان

عبدالستار صفایی

استاد یار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نیلوفر ندیم کبیری

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل