سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اسپینلی پایه آهن MnFe2O4 با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در جذب کادمیوم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFSI01_158

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این مطالعه نانوذره MnFe2O4 بدون پوشش و با پوشش های مختلف مانند پلی اتیل گلیکول وپلی وینیل الکل سنتز شده و مشخصه یابی آن ها با استفاده از دستگاه های, BET XRD، VSM، Fe-SEM و FT-IR انجام شد. جهت سنتز این نانوذرات از روش هم رسوبی استفاده شده که آسان ترین و کاراترین روش شیمیایی سنتز نانوذرات مغناطیسی است. در این روش با کاهش عنصر آهن و جایگزین کردن آن با عنصر Mn می توان نانوذرات اسپینل بر پایه آهن سنتز نمود. اندازه و شکل نانوذرات در روش هم رسوبی متغیر بوده و به عواملی هم چون مقدار pH، قدرت یونی، نوع باز، دما، نوع نمک (کلرات، کلرید، نیترات، سولفات و...) و نسبت مولی آهن 2 ظرفیتی به 3 ظرفیتی وابسته است. افزودن اصلاح کننده های مختلف آلی (مانند کربوکسیلات ها و یا هیدروکسی کربوکسیلات ها مانند سیتریک اسید و اولییک اسید) یا پلیمری (مانند پلی وینیل الکل، نشاسته یا دکستران) در هنگام سنتز می تواند با تاثیر بر مرحله رشد و توقف آن، به کنترل اندازه و شکل نانوذرات کمک نماید. نتایج مطالعات جذب نشان داد که نانوذره سوپرپارامغناطیسی MnFe2O4 می توانند در زمان کمتر از 15 دقیقه کادمیوم را از استوک آزمایشگاهی با ظرفیت جذب بالا از محلول حذف نماید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهره برومند

آزمایشگاه نانوبیوزمین - مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور – کرج

میثاق قبادی

آزمایشگاه نانوبیوزمین - مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور – کرج/دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، تهران

مهدی قراباغی

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، تهران

هادی عبدالهی

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، تهران