بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید گوجه فرنگی در استان اصفهان

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,758

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTPPT01_171

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1387

چکیده مقاله:

گوجه فرنگی یکی از گیاهان گلدار، دولپه ای یکساله و از خانواده ی بادامجانیان(Solanaceae) بوده که در شرایط آب و هوایی اصفهان عملکرد خوبی نشان داده است. این ویژگی گوجه فرنگی، باعث شده تا توسعه کشت و تولید آن در اصفهان قابل توصیه باشد، این امر مستلزم شناخت عوامل موثر در افزایش تولید گوجه فرنگی است. هدف از مطالعه حاضر، شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تولید گوجه فرنگی در استان اصفهان است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارشناسان جهاد کشاورزی استان اصفهان می باشند، اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و داده های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP(روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل آموزشی- ترویجی، موثرترین عامل افزایش تولید گوجه فرنگی بوده و عوامل اقتصادی، مدیریتی و فنی در اولویت های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مصطفی تیموری

دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا جمشیدی

دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

معصومه جمشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان

کوروش روستا

عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند.