بررسی عوامل مختلف بازاریابی در افزایش فروش بیمه عمر شرکت های بیمه شهر بابل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSICONF01_140

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

تیودور لویت یکی از اندیشمندان معاصر مدیریت می گویند ارزشمندترین دارایی های شما کارکنان، نام نیک نام های تجاری و مشتریان شما می باشند که در دفاتر حسابداری ثبت نشده اند. در این پژوهش هدف آنست که عوامل موثر در اعمال مدیریت موثر بازاریابی و تاثیر آن در عملکرد شرکت های بیمه کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل چهار شرکت بیمه دولتی می باشد، بعد از اطمینان از اعتبار و اعتمادپذیری اطلاعات و امارهای جمع آوری شده از طریق تابع نمونه ای پیرسون فرضیه های برابر 1 درصد ازمون گردید. درابتدا مدل خام تحقیق ارایه شده و در آخر الگویی که تحت تاثیر عوامل موثر در گروه مشتریان و میزان خرید آن ها بود ارایه شده است. در این تحقیق از مدلی که شامل عامل مشتری است استفاده شده و تاثیر عوامل موثر بازاریابی در میزان خردید بیمه توسط مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد عناصر قیمت، محصول و ترغیب و آموزش مشتری از بیشترین تاثیر در میان سایر عوامل برخوردار بوده و عنصر شواهد فیزیکی نیز مورد تایید قرار نگرفت.

نویسندگان

غلامرضا کیانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی دانشگاه پیام نور مرکز آمل