مدل سازی سینتیکی راکتور بستر متحرک ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با جریان پیوسته در تصفیه فاضلاب مصنوعی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-27-105_008

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مدل سازی سینتیکی راکتور بستر متحرک ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با جریان پیوسته و ارایه بهترین مدل پیش بینی برای این فرایند بود به این منظور راکتور MSCR شامل یک پایلوت هوازی انوکسیک با حجم 50 لیتر و یک پایلوت بی هوازی با حجم 20 لیتر ساخته و راه اندازی شد راکتور مورد بحث در نرخ های بارگذاری و زمان ماند هیدرولیکی مختلف با استفاده از فاضلاب مصنوعی در غلظت های ورودی 300تا1000 میلی گرم در لیتر COD مورد بررسی قرار گرفت بر اساس نتایج به دست آمده و بهترین شرایط راهبری سیستم بالاترین میزان حذف COD در بارگذاری آلی 500 میلی گرم بر لیتر و به میزان 98/6 درصد به دست آمد برای مدل سازی فرایند از سه مدل حذف آلاینده مرتبه اول مدل گرا و مدل استور کینکنون استفاده شد با توجه به تحلیل سینتیکی حذف مدل استور کینکنون به عنوان مناسب ترین مدل برای مدل سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک انتخاب شد با توجه به ویژگی های بسیار مناسب این مدل در رابطه با پیش بینی میزان حذف ماده آلی در بارهای آلی مختلف استفاده از این مدل در جهت طراحی و بهره برداری مناسب از سیستم MSCR پیشنهاد می شود

نویسندگان

محمدرضا خانی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

سید مصطفی خضری

دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

ویدا غلامی پرور ماسوله

کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب