دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف: نگرش کاربران بالقوه و افراد غیر کتابدار به انواع آثار مرتبط با یک خانواده کتابشناختی، با وجود اهمیت بسیار، کمتر مورد توجه پژوهش های مرتبط با پیاده سازی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی بوده است. پژوهش حاضر در پی بررسی مهمترین عناصر اطلاعاتی و نیز نحوه نگرش کاربران بالقوه فهرست های رایانه ای به خانواده های کتابشناختی و موجودیت های آنها است. روش: با استفاده از روش پژوهش ترکیبی با 30 نفر از متخصصان برجسته شاهنامه پژوه مصاحبه به عمل آمده و از آنها خواسته شد تا با استفاده از روش توزیع کارت به دسته بندی 40 کارت کتابشناختی تنظیم شده بر مبنای الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی بپردازد. سپس از آنها خواسته شد تا نامی برای هر یک از دسته های تشکیل شده انتخاب کرده و در مورد آن دسته توصیف و ارزیابی خود را ارایه کنند. در نهایت 11 دسته بر ملنای نظرات مصاحبه شوندگان نشکیل گردید و هر یک با توجه به فراوانی اصطلاح های به کار رفته در توصیف آنها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: حاصل این تحلیل، مشخص شدن 11 درختواره کوچک برای هر یک از 11 گروه تشکیل شده بود که پس از ادغام، درختواره کلی خانواده کتابشناختی شاهنامه تشکیل و به شکل یک الگو ارایه گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شعله ارسطوپور

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

رحمت الله فتاحی

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مهری پریرخ

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد