چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی دیرین نهشته های الیگوسن پسین در برش تنبور (جنوب غرب کرمان، ایران مرکزی)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSF-6-2_001

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

نهشته های الیگوسن پسین در برش تنبور در ایران مرکزی، شامل کربنات های دریایی کم عمق معادل بخش بالایی عضو C از سازند قم می باشند. باتوجه به زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ، سن این نهشته ها چاتین است. بر اساس تجزیه و تحلیل اجتماع زیستی روزن داران کف زی بزرگ و ریز رخساره ها سه محیط مهم رسوبی در برش مورد مطالعه شناسایی گردید که عبارتند از: بخش کم عمق دریای باز، سد ریفی و لاگون. بر این اساس، الگوی رسوبی از نوع پلاتفرم کربناته رمپ هوموکلاینال (جورشیب) برای نهشته های مورد مطالعه پیشنهاد می گردد. ریزرخساره های وکستون پکستون تا فلوتستون حاوی روزن داران پورسلانوز در رمپ داخلی و ریزرخساره های وکستون گرینستون تا فلوتستون حاوی روزن داران منفذدار هیالین در رمپ میانی شناسایی شده اند.

نویسندگان

علی انجم شعاع

دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

مهنازالسادات امیرشاهکرمی

استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران