بررسی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,512

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_132

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در مناطق خشک و نیمه خشک که کشاورزی آبی رونق دارد، نحوه ارتباط و اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی و آب مورد استفاده در بخش کشاورزی دو جزء بسیار مهم در فرآیندهای هیدرولوژی حوضه آبریز محسوب میشوند. با این وجود اثرات کشاورزی آبی بر بیلان آبی یک حوضه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از مدل SWAT به بررسی مولفه های بیلان آب سطحی و نحوه ارتباط رودخانه با آبخوان آبرفتی در دشت سملقان پرداخته شد. به منظور شبیه سازی متناسب با شرایط واقعی حوضه، الگوی کشت و برنامه آبیاری اراضی کشاورزی در مدل اعمال گردید. با استفاده از الگوریتم SUFI2 در قالب نرم افزار SWAT-CUP از سال 2004 الی 2011 فرآیند واسنجی و از سال 2012 الی 2014 فرآیند اعتبارسنجی مدل انجام شد. مقادیر شاخص های آماری و عدم قطعیت حاصل شده، دلالت بر رضایت بخش بودن مدل تهیه شده دارد. نتایج حاصل شده از این تحقیق در مقایسه با بررسی رفتار آب زیرزمینی در زیرحوضه دربند سملقان نشان داد مدل SWAT توانایی شبیه سازی رفتار متقابل جریان رودخانه با منابع آب زیرزمینی را دارد

نویسندگان

عارف سیدان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد

علی نقی ضیایی

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد