تحلیل مورفوتکتونیکی رودخانه چالوس به منظور آگاهی از وضعیت تکتونیک فعال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEDMR01_039

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور انجام مطالعات مورفوتکتونیکی در محدوده حوضه آبریز رودخانه چالوس، صورتپذیرفت. در روند این مطالعه تعداد 9 زیر حوضه آبریز تفکیک گردیده و مطالعه بر روی تک تک آن ها بهصورت مجزا انجام پذیرفت. طی این مراحل، تعداد 10 شاخص مورفوتکتونیکی با استفاده از نرم افزارArcGIS مورد سنجش و اندازه گیری واقع شد. به منظور ارایه دید کلی از وضعیت هر یک از زیر حوضهها، برای هر شاخص نقشه هم پتانسیل جداگانه ای ترسیم و ارایه شد. در نهایت با استفاده از شاخص زمینساخت فعال، تمامی نتایج با هم مقایسه گردید. با وجود جامع بودن شاخص زمین ساخت فعال، و لحاظنمودن وزن هر شاخص، میتوان بیان داشت که به غیز از زیر حوضه های 1 و 3، سایز زیر حوضه ها در ردهفعال قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

مورفوتکتونیک ، رودخانه چالوس ، شاخص زمین ساخت فعال

نویسندگان

لادن گرامی فرد

کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

محسن پورکرمانی

استاد تمام و رییس دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

هادی جراحی

کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال