شناسایی عوامل موثر در آسیب پذیری لرزه ای شهرها و تعیین ضریب اهمیت آنها (با تاکید بر عوامل برنامه ریزی و طراحی شهری)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 760

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEDMR01_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

زلزله یکی از مهمترین سوانح طبیعی می باشد که سالانه خسارات جانی و مالی متعددی را به کشورهایمختلف وارد می کند. عوامل متعددی در میزان آسیب پذیری شهرها در هنگام وقوع زمین لرزه موثر هستند.یکی از مهمترین فاکتورهایی که نقش زیادی در میزان آسیب پذیری سکونتگاه های انسانی بویژه شهرهادارد، عوامل مربوط به برنامه ریزی و طراحی شهری می باشد. در این مقاله با استفاده از منابع علمی درابتدای امر به شناسایی فاکتورهای شهرسازی که در میزان آسیب پذیری پرداخته شد و در مرحله بعد بااستفاده از روش anp اقدام به تعیین ضریب اهمیت معیارها گردید. نتایج بیانگر این امر است که عواملشهرسازی نقش زیادی در ایجاد آسیب های لرزه ای در شهرها دارند و در بین فاکتورهای مورد بررسینقش عواملی مثل ارتباط، به هم پیوستگی معابر بارزتر می باشد و سایر عوامل مثل محصوریت و سطحاشغال در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه ها:

آسیب پذیری لرزه ای ، شهرسازی ، anp

نویسندگان

اکبر محمدی

مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا، قزوین/بویین زهرا، استادیار گروه شهرسازی

عرفان تیموری

مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا، قزوین/بویین زهرا،گروه شهرسازی

هومن کربلایی

مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا، قزوین/بویین زهرا،گروه شهرسازی

آیدا شنعه

مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا، قزوین/بویین زهرا،گروه شهرسازی