بررسی چالشها و راهکارهای امنیتی در شبکههای بیسیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 784

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECCONF02_024

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

یک شبکه بی سیم، از سیگنالهای رادیویی برای تبادل دادهها بیندو یا چند دستگاه فیزیکی استفاده میکند که معمولا گرههای شبکه نامیده میشوند. هنگامی که گرهها به هیچ یک از زیر ساخت- های از پیش موجود وابسته نیستند، شبکههای بیسیم، شبکههای ادهاک بیسیم نام میگیرند. در این مورد، ارتباطات، به توانایی گرههابرای تشکیل یک شبکه رادیویی چند منظوره وابسته است. امنیت یک نگرانی عمده برای ارتباطات بین گرههای سیار ومتحرک در یک محیط خصمانه است. در حضور گرههای مخرب، یکی از چالش های مهم، طراحی راهحلهای امنیتی قوی است کهمیتواند شبکه را از حملات مختلف مسیریابی محافظت کند. شبکه- های ادهاک بیسیم میتواند در انزوا و یا در هماهنگی با زیرساخت- های سیمی کار کند. در این مقاله قصد داریم بر چالشهای امنیتی وحملات امنیتی اساسی که در پنج مجموعه مختلف از شبکههای بیسیم ادهاک ایجادمیشوند تمرکز کنیم: شبکههای ادهاک متحرک یا MANET ، شبکههای حسگر بیسیم یا WSN ، شبکههای حسگر بیسیم بدون نظارت یا UWSN ، شبکههای بیسیم توری یا WMN و شبکههای تحملکننده تاخیر یا DTN . از آنجاییکه این شبکهها ویژگیهای زیادی را به اشتراک میگذارند، به منظور وضوح و کامل بودن، ابتداچالشهای امنیتی اصلی مشترک همه شبکههای ادهاک بیسیم را معرفی میکنیم. سپس، برای هر یک از این فنآوریهای شبکه، مسایل امنیتی خاص را معرفی و جزییات راهحلهای پیشنهادی که تاکنون در ادبیات ارایه شده است را مشخص خواهیم کرد و در پایانویژگیهای متمایز این پنج شبکه را بیان میکنیم.

کلیدواژه ها:

شبکه های ادهاک ، شبکه های ادهاک متحرک ، شبکه های توری بیسیم ، شبکه های تحمل کننده تاخیر ، شبکه های حسگربیسیم

نویسندگان

فاطمه سیاحی

موسسه آموزش عالی امام جواد یزد

فرزانه دستجردی

دانشگاه یزد