مسیولیت مدنی محجورین و معلولین ذهنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 240

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSCONF01_102

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

این پژوهش دربردارنده دو مبحث اساسی است. ابتدا اینکه آیا محجورین اعم از صغار، مجانین و سفها مسیولیت مدنی دارند یا نه و اگر برای آنها مسیولیت مدنی قایل هستیم، آیا این امر منطبق با مبانی حقوقی و فقهی ما هست. برای پاسخ به این سوال منبع اصلی ما قانون مدنی و قانونمسیولیت مدنی است. طبق این قوانین باید اذعان نمود که اصولا محجورین همانند سایر اشخاص عادی دارای مسیولیت مدنی هستند؛ چرا که در نظام حقوقی ما نظریه تقصیر نوعی پذیرفته شده و بر اساس این نظر رفتار عامل ورود خسارت با رفتار انسان عادی در همان اوضاع و احوالوقوع عمل ایجادکننده خسارت سنجیده می شود. مبحث بعدی که علیرغم اهمیت فوق العاده آن متاسفانه نظام حقوقی ما در مورد آن ساکت است، بحث مسیولیت مدنی معلولین ذهنی است. برای بررسی مسیولیت این دسته از افراد سعی شده است با توجه به وضعیتی که معلولین ذهنی دارند و آن اختلال ذهنی است، آنها را زیرمجموعه یکی از محجورین قرار داده و با وحدت ملاک، مسیولیت مدنی آنها بررسی گردد .

نویسندگان

طوبی قنبری آزاد

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان