مدلسازی نشست موجشکن توده سنگی تحت بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی (مطالعه موردی: موج شکن بندر چمخاله)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_161

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

شکنموج ها یکی از اجزاء اصلی بندر بوده و هزینه اصلی بندرسازی را تشکیل میدهند. موجشکنها با کاستن از انرژی امواج، ارتفاع آن را در ناحیه بندر کاهش میدهند، به طوری که نارسایی در عملکرد این سازه برابر با اختلال در کارکرد بندر میباشد. پهلوگیری ایمن، شناوری و سهولت در امر بارگیری و تخلیه بار فقط در آب آرام و تقریبا ساکن مقدور است. لذا در بنادر محوطه مشخصی را در نظر گرفته و آن را به وسیله موج شکن تقریبا محاصره میکنند. موجشکنها به صورت دو بازو که معمولا در محل اتصال به ساحل بر آن عمود هستند و به تدریج به یکدیگرنزدیک شده به نحوی که یک ورودی را تشکیل میدهند. در این مقاله به بررسی نشست مقطع موجشکنهای مذکور با استفاده از نتایج نرمافزار اجزاء محدود PLAXIS پرداخته شده است. نشست مقطع موجشکن در شرایط بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی بررسی شده است. پس از مدلساز ی و تحلی ل نتا یج بدست آمده مشخص گردید که مقدار نشست سازه موجشکن در کوتاه مدت و بلند مدت در محدوده مجاز مربوطه می باشد.

نویسندگان

کوروش وکیل منفرد

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

نوید جوشیده

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه محقق اردبیلی

نغمه مهرآیین

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه گیلان