بررسی ظرفیت باربری و کاهش نشست ستون های سنگی مسلح شده با لایه های افقی ژیوسنتتیک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 454

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_156

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

استفاده از ستونهای سنگی، از کارآمدترین روشهای بهسازی خاکهای نرم جهت پایدارسازی خاکریزها در احداث اتوبان ها و خطوط ریلی و دیگر سازههای ساخته شده روی این گونه خاک ها می های باشد. با پیشرفت صورت گرفته در زمینه علوم مهندسی پلیمر و تولید مصالح ژیوسنتتیک، از این مصالح جهت محصور نمودن ستونهای سنگی استفاده میشود که به ستونهای سنگی روکششده با ژیوسنتتیک معروف می باشند. این روش باعث بهبود ویژگیهای خاک و افزایش ظرفیت باربری آن میگردد. از طرفی ا ها خیرا طی آزمایشاتی بررسی شده است که اگر از خانواده ژیوسنتتیک مخصوصا ژیوگرید در تسلیح افقی سازههای خاکی استفاده شود، این سازه مسلح شده میتواند ظرفیت باربری بسیار مطلوبی از خود نشان دهد. از اینرو در این تحقیق به مطالعه عددی تاثیر لایه های افقی ژیوسنتیک در بهبود عملکرد ستون چنین های سنگی در مقایسه با ستون سنگی غیر مسلح و هم ستونهای سنگی روکششده با ژیوسنتتیک پرداخته شده است تا اثرات تسلیح افقی در این گونه سازههای خاکی معلوم گردد. ضمن این که با مطالعه تاثیر فاصله تسلیح افقی از هم و هم چنین سختی سکانتی این نوع مواد به عنوان تسلیح و در نهایت با جمع بندی نتایج، پیشنهادات و توصیه های فنی جهت تحلیل، طراحی و اجرای این تکنیک بهسازی ارایه گردیده است.

نویسندگان

امیرحسین سروری فر

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران،

محمد نوروزعلیایی

استادیار مهندسی عمران(ژیوتکنیک)، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

علی کمک پناه

دانشیار. مهندسی عمران(ژیوتکنیک)، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس