شناسایی ورتبه بندی علل تاخیر عملیات تخلیه کالا در پایانه های مرزی مطالعه موردی: پایانه مرزی مهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NESC01_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

پایانه های صادراتی مرزی شامل زنجیرهای ازعملیات وزیرساختهای لجستیک وحمل ونقل هماهنگ میباشند که کاردریافت،ادغام وارسال کالا ودرکنارآن ارایه انواع خدمات لجستیکی پیشرفته را انجام میدهند، باافزایش روزافزون حجم کالاهای صادراتی ازاین پایانه ها می بایست برای استفاده بهینه ومناسب از امکانات وزیرساخت های آنها تمامی عوامل تاثیرگذار بر عملیات های پایانه مورد مطالعه قرار گرفته وبهبود داده شوند طوری که حجم صادرات در آنها به حداکثررسیده و در بهترین وضعیت ممکن قرارگیرند. یکی از این عوامل تاثیر گذار تخلیه وتحویل کالادر پایانه هاست که با بهبوددرآن میتوان برحجم صادرات کالاازطریق پایانه ها افزود. براین اساس این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی علل تاخیر عملیات تخلیه وتحویل کالا درپایانه مرزی مهران بااستفاده ازروش تصمیم گیری برناردو چندشاخصه گروهی با مقیاس رتبه ای پرداخته ونتایج نشان میدهد که تجهیزات تخلیه، نیروی انسانی ودرب های ورود وخروج محوطه تخلیه بیشترین تاثیررابرفعالیت تخلیه کالا درپایانه های صادراتی دارند

کلیدواژه ها:

پایانه های صادراتی مرزی-تخلیه کالا-رتبه بندی-روش برناردو- تصمیم گیری

نویسندگان

پرهام عظیمی

دکتری مهندسی صنایع گرایش سیستم وبهره وری،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقزوین.

مرتضی کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک وزنجیره تامین، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقزوین