بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار متالورژیکی واحد فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCP02_013

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

پارامترهای عملیاتی تاثیر به سزایی بر عملکرد متالورژیکی فلوتاسیون دارند. در این تحقیق تاثیر پارامترهای عملیاتی از قبیل درصد جامد، میزان کلکتور، میزان کفساز، سرعت همزن و اندازه ذرات بر رفتار متالورژیکی (ثابت سینتیک، راندمان، درصد خاکستر) واحد فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند بررسی شده است. ابتدا نمونه جمعآوری شده در سه کسر دانهبندی درشت، متوسط، ریز تقسیمبندی شد و سپس تاثیر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که بیشترین عامل تاثیر گذار بر عملکرد متالورژیکی فلوتاسیون اندازه ذرات، سرعت همزن و درصد جامد است. با کاهش اندازه ذرات ثابت سینتیک و راندمان کاهش اما درصد خاکستر افزایش یافت، افزایش سرعت همزن سینتیک و راندمان را افزایش و درصد خاکستر را کاهش داد و افزایش درصد جامد درصد خاکستر و راندمان را افزایش و ثابت سینتیک را کاهش داد.

نویسندگان

حسین پاریاد

بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

حمید خوشدست

بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

وحیده شجاعی

بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

پرویز مظفری

مدیر تکنولوژی کارخانه زغالشویی زرند