تعیین پارامترهای موثر بر پنجره ایمن فشار گل حفاری ؛ مطالعه موردی در یکی از مخازن جنوب غرب ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCP02_009

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

طراحی مدل ژیومکانیکی سنگ مخزن در عملیات تولید، ازدیاد برداشت، تحلیل پایداری دیواره ی چاه، شکست هیدرولیکی، انتخاب نوع مته حفاری و نرخ سرعت حفاری نقش تعیین کننده دارد و در مطالعه ی وضعیت ژیومکانیکی زمین، گسل ها و پدیده فرونشست مخزن بسیار مفید خواهد بود. پنجره وزن گل ایمن بگونه ای است که فشار سیال منفذی و تنش افقی حداقل وجود داشته باشد. وقتی که فشار گل کمتر از فشار سازند باشد، جریان سیال از مخزن به درون چاه اتفاق می افتد، اگر فشار گل از تنش افقی حداقل تجاوز کند شکستگی های القایی ناشی از حفاری ایجاد شده و هرزروی گل به صورت جزیی روی می دهد. پنجره ی وزنی گل پایدار محدوده ای میان پایین ترین حد مجاز فشار گل (وزن گل ریزش) و تنش افقی حداقل می باشد. از نظر ژیومکانیکی، پنجره گل پایدار اجازه می دهد که چاه از شکستگی کششی و یا گیر کردن لوله توسط وزن گل زیاد ایجاد می شود و شکستگی برشی که توسط وزن گل کم صورت می گیرد، ایمن باشد.

کلیدواژه ها:

مدل ژیومکانیکی ، تحلیل پایداری دیواره چاه ، پنجره وزن گل ایمن ، فشار سیال منفذی ، تنش افقی

نویسندگان

محمود عابدی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت،امیدیه،ایران

محمد آبدیده

دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی،واحد امیدیه،گروه مهندسی نفت،امیدیه،ایران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدامیدیه