آقای دکتر محمد آبدیده

Dr. Mohammad Abdideh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181127)

133
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی