تاثیر نانو رس اصلاح شده با لانتانیوم کرومات در پایداری و رسانندگی حرارتی نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNNN01_134

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید PLA و نانورس اصلاح شده با لانتانیوم کروماتLCMMT با استفاده از روش قالب ریزیsolvent casting سنتز گردید. پروسکیت لانتانیوم کروماتLCO به عنوان یک اصلاح کننده نیمه هادی، با توجه به پایداری حرارتی و شیمیایی برتر خود در مقایسه با سایر نیمه هادی های یونی استفاده شد. حضور نانوذرات رس اصلاح شدهLCMMT باعث افزایش پایداری حرارتی نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر در آزمون گرما- وزن سنجی TGA شد. سرعت تخریب نانوکامپوزیت ها در تجزیه و تحلیل TG-DTG بررسی شد که نشان داد، شروع دمای تخریب نسبت به PLA خالص افزایش یافته و بیشترین دمای تخریب برای نانو کامپوزیت با 0/3 LCMMT به 114/02 درجه سانتیگراد رسیده است. بررسی هدایت حرارتی نانوکامپوزیت نشان داد که، نمونه ی حاوی 2% LCMMT می تواند بهبود قابل توجهی در هدایت حرارتی ایجاد نماید.

کلیدواژه ها:

پایداری حرارتی ، آنالیز گرما وزن سنجی ، هدایت حرارتی

نویسندگان

شیما رهنما

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر،گروه مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان ایران ،

علی صالح آبادی

استادیار گروه شیمی، واحد نراق دانشگاه آزاد اسلامی نراق ایران

مهدی مقری بیدگلی

استادیار، گروه مهندسی پلیمر، واحد کاشان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان ایران