مطالعه تطبیقی ماهیت سهام در حقوق ایران و فقه امامیه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIHPNU01_038

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

سهام مال است یا غیر مال و در هر صورت جزء کدام یک از زیر شاخه های آن ها محسوب می شود قوانین به صراحت ماهیت سهام را بیان نکرده اند. اساتید حقوق نیز نظرات متفاوتی در این خصوص دارند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت سهام در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان و فارغ از امتیازات و حقوق متعلقه به سهامداران -که البته در قیمت سهام تاثیرگذار است- به اثبات این امر می پردازد که سهام در زمره اعیان است و بر این اساس، قابل داد و ستد است. تحلیل مواد مربوط به انتقال سهام، همچنین رویه قضایی و عرف بازار سرمایه، موید این نظر است.

نویسندگان

محسن جعفری بهزادکلایی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

فخرالدین اصغری آقمشهدی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران