ارزیابی وضعیت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با تاکید بر رویکرد توانمند سازی نمونه موردی لر آباد بروجرد

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

422

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUUM03_427

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

یکی از مسایلی که اکثر کشورها با آن رو به رو می باشند مسیله اسکان غیر رسمی می باشدکه این مسیله شهری در کشورهای در حال توسعه مشهود تر است . این پدیده تاثیرات ناخوشایندی را برچهره و سیمای شهر ها وارد نموده که باعث گسترش فقرو افزایش ناامنی، ضعف بهداشت، بروز ناهنجاری های اجتماعی افزایش جرم و جنایت و بسیاری از مشکلات دیگر می گردد. پژوهش حاضر با هدف بهسازی و نوسازی و تخصیص زیر ساخت ها و بهبود کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تحقیق اسنادی و میدانی در محله لرآباد بروجرد صورت گرفته است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و استفاده از آمارها و داده های سازمان های مرتبط و همچنین از راه مشاهده مستقیم و طرح پرسش نامه صورت گرفته است و کل ساکنان جهت نمونه آماری براساس فرمول کوکران 300نفر می باشد که از این تعداد 250 نفر از ساکنان محله لرآباد ، 25 نفر از مدیران و مسیولان شهری و 25 نفر از شهر نشینان شهرستان بروجرد میباشد. ودر نهایت داده ها تجزیه و تحلیل و در نهایت به ارایه راهکارها و پیشنهادات پرداخته می شود . در قالب مدل swot.

نویسندگان

زهره بگری

دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری